لوگوی ای وی ایت بند انگلشتی

ساعت ای وی ایت

یکی از کمپانی‌های مطرح انگلیسی در تولید ساعت، شرکت ای وی ایت است که با الهام از هواپیماهای نظامی به طراحی ساعت مچی پرداخته است؛ ساعت‌هایی شیک در دو مدل کوارتز و مکانیکی که در بعضی مدل‌های آن سنگ‌های قیمتی باارزش به کار گرفته شده است. این کمپانی به صورت تخصصی به تولید ساعت‌های خلبانی پرداخته و کنار طراحی ساعت‌های زنانه و مردانه AVI 8، ساعت‌های ویژه خلبانی را هم طراحی می‌کند. در این صفحه خانه ساعت می‌توانید انواع ساعت‌ ای وی ایت اصل را مشاهده نموده و جهت خرید اقدام کنید.

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4020-07

موجود

تومان9,600,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه-زنانه ای وی ایت مدل AV-4023-05

موجود

تومان9,600,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4045-01

موجود

تومان10,150,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4044-02

موجود

تومان10,150,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4035-02

موجود

تومان10,150,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4020-06

موجود

تومان10,150,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4035-03

موجود

تومان10,700,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4035-04

موجود

تومان11,250,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4050-02

موجود

تومان11,250,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4050-01

موجود

تومان11,250,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4027-04

موجود

تومان11,250,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4024-02

موجود

تومان11,250,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4030-04

موجود

تومان11,760,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: سافایر
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4025-01

موجود

تومان11,760,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4013-09

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4049-04

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4049-03

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4013-01

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4001-03

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4001-02

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4001-01

موجود

تومان12,290,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4011-0A

موجود

تومان12,840,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4001-08

موجود

تومان12,840,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4001-04

موجود

تومان12,840,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4050-06

موجود

تومان13,320,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4050-05

موجود

تومان13,320,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4050-04

موجود

تومان13,320,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4011-0B

موجود

تومان14,430,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4040-04

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4040-01

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4039-04

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4031-09

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4031-08

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4041-07

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4041-06

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4041-05

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: کوارتز(Quartz)
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4040-06

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4040-05

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4040-02

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

ساعت مچی مردانه ای وی ایت مدل AV-4038-03

موجود

تومان14,980,000
 • اصالت برند: انگلیس
 • موتور: اتوماتیک مکانیکی
 • کشور سازنده: ژاپن
 • جنس شیشه: مینرال
 • مقاومت در برابر فشار آب: 5 اتمسفر
 • گارانتی: 2ساله خانه ساعت

تاریخچه ساعت ای وی ایت

AVI-8 برندی به نسبت جوان، اما در حال رشد است. ای وی ایت در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در بریتانیا قرار دارد و به دلیل ساعت‌‌های منحصربه‌فردش که با الهام از هواشناسی طراحی ‌‌می‌شوند، شناخته ‌‌می‌شود. برند ای وی ایت ساعت‌‌هایی را با الهام از دنیای هوانوردی و پرواز طراحی و تولید ‌‌می‌کند. نام برند AVI-8 از کلمه “aviate” به معنای پرواز با هواپیما و هوانوردی گرفته شده است. همین نام به‌تنهایی نشان‌دهنده ارتباط عمیق این برند با دنیای هوانوردی است.

ای وی ایت خودش را متعهد کرده است تا ساعت‌‌هایی بسازد که علاوه‌بر نشان ‌دادن زمان، روایت‌گر داستان هستند. یک هواپیما، هوانورد یا یک لحظه مهم در تاریخ هوانوردی ‌‌می‌توانند موضوع و داستان پشت یک ساعت باشند. AVI-8 پلی ‌میان دنیای ساعت‌شناسی و هوانوردی است و ترکیبی عالی از عملکرد و زیبایی‌شناسی را به نمایش ‌‌می‌گذارد.

این برند به دلیل توجه ویژه‌اش به موضوع هوانوردی بسیار مورد پسند هوانوردان و علاقه‌مندان به هوانوردی و همچنین کلکسیونر‌هاست. همکاری با موسسات هوانوردی مشهور دنیا و حفظ ارتباط با دنیای هوانوردان به حفظ این روند کمک زیادی کرده است. تولید ساعت‌‌هایی باکیفیت و با تم خاص هوانوردی و همچنین متمایز از آنچه در بازار موجود است، AVI-8 را به برندی منحصربه‌فرد و جذاب تبدیل کرده است؛ و این موضوع دلیلی بر آن است که بسیاری از افراد علاقه‌مند به خرید ساعت ای وی ایت هستند.

AVI8 ساعتی مخصوص خلبان‌‌ها

انواع ساعت‌‌ ای وی ایت منحصرا برای خلبانان طراحی نشده است. توجه به هوانوردی، الهام از تاریخچه هوانوردی و انواع هواپیما‌های معروف آن را برای علاقه‌مندان به این ز‌مینه، کلکسیونر‌های ساعت و تما‌‌می‌ کسانی‌که ساعت‌‌های شیک و خاص را ‌‌می‌پسندند جذاب کرده است. صفحه ساعت الهام گرفته از کابین خلبان، عقربه‌‌هایی به سبک ابزار‌های هوانوردی و جزئیات جالب توجه در مورد هواپیما در طراحی این ساعت‌‌ها، نشان از روند کلی این برند و توجه ویژه آن به این ز‌مینه است.

تصویر 1 دسته ساعت ای وی ایت
برند ای وی ایت به دلیل توجه ویژه‌اش به موضوع هوانوردی مورد پسند علاقه‌مندان به هوانوردی و کلکسیونر‌هاست.

طرح‌‌های مدرن و اسپرت، الهام از مدل‌‌های قدیمی‌، توجه به داستان‌سرایی به سبک خلبانان، به تولید طیف وسیعی از ساعت‌‌ها انجا‌میده است.

افتخارات ساعت‌‌های برند ای وی ایت

ساعت‌‌های ای وی ایت در مسیری قدم گذاشته که پیش از این کس دیگری به آن وارد نشده است. طراحی یک اکسسوری مانند ساعت که محصولاتی تولید کند که به هوانوردی مرتبط باشد و علایق گروه هوانوردان را مدنظر قرار دهد، حرکتی جدید و تازه است. ساعت‌‌های AVI-8 به دلیل چندین دستاورد و ویژگی قابل‌توجه مورد تقدیر ساعت دوستان و کلکسیونر‌هاست.

 الهام از صنعت هوانوردی و توجه به جزئیات ویژه مرتبط با این صنعت باعث شده که خرید ساعت ای وی ایت برای کلکسیونر‌ها جذابیت پیدا کند. ساعت‌‌های برند AVI-8 در عین جذابیت، مقرون‌به‌صرفه هستند. همین موضوع باعث ‌‌می‌شود طیف بیشتری از علاقه‌مندان بتوانند به این محصولات جذاب و باکیفیت دسترسی پیدا کنند. یکی از افتخارات برند AVI-8 همکاری با موسسات و سازمان‌‌های هوانوردی معروف مانند نیروی هوای سلطنتی و مجموعه شاتل ورث است.

جشن‌گرفتن مناسبت‌‌های خاص در تاریخ هوانوردی و توجه ویژه به هواپیما‌های تاریخی از دیگر فعالیت‌های این برند است. نوع ورود ساعت‌‌های ای وی ایت، با تعهد به صنعت هوانوردی، توجه ویژه به انتقال مفاهیم در همین ز‌مینه و توجه به در‌ دسترس ‌بودن برای مخاطبان گسترده جایگاه خوبی را برای این برند در دنیای ساعت‌سازی ایجاد کرده است.

انواع ساعت ای وی ایت

ساعت‌‌های ای وی ایت انواع و مدل‌‌های مختلفی دارد. سبک‌‌های مختلفی که برای سلیقه‌‌های مختلف تولید شده است. در ادامه انواع ساعت های AVI-8 معرفی ‌‌می‌شوند:

تصویر 2 دسته ساعت ای وی ایت
ای وی ایت‌‌ های خلبانی که به سبک کلاسیک و نظا‌‌می‌ طراحی شده‌اند، بسیار شهرت پیدا کرده‌اند.
 • ساعت‌‌های خلبانی: ای وی ایت‌‌ های خلبانی که به سبک کلاسیک و نظا‌‌می‌ طراحی شده‌اند، بسیار شهرت پیدا کرده‌اند. صفحه بزرگ و خوانا، جزئیاتی با مضمون هوانوردی، عقربه‌‌هایی شبیه هواپیما و به سبک کابین خلبان، از ویژگی‌‌های این مدل ساعت مچی است که باعث شده قیمت ساعت ای ویت ایت خلبانی نسبت به سایر مدل‌ها تفاوت چشمگیری داشته باشد.
 • ساعت‌‌های کرنوگراف: این مدل ساعت‌‌های AVI-8 کرنومتر دارند و به دلیل ظرافتی که در ساخت دستی آن‌ها وجود دارد، بسیار شهرت یافته‌اند؛ همین امر دلیلی بر خرید ساعت ای ویت کرنوگراف‌دار شده است.
 • ساعت‌‌های اتوماتیک: این مدل از انواع ساعت ای وی ایت نیازی به باتری ندارند و با حرکت مچ دست کاربر شارژ ‌‌می‌شوند. همین ویژگی تاثیر زیادی در قیمت ساعت ای وی ایت دارد.
 • نسخه‌‌های محدود: برند AVI-8 گاهی با همکاری موسسه‌‌ها و سازمان‌‌های هوانوردی ساعت‌‌هایی با تعداد محدود و به شکل نسخه‌‌های ویژه طراحی و تولید ‌‌می‌کند. این مدل‌‌ها اغلب از شکل هواپیما‌های خاص و لحظه‌‌های تاریخی در صنعت هوانوردی الهام گرفته‌اند.
 • ساعت‌‌هایی به سبک وینتیج: ساعت‌‌های AVI-8 از سبک کلاسیک و دوران طلایی هوانوردی الهام گرفته ‌است. طرح‌‌های این ساعت‌‌ها سبک رترو دارند و حس نوستالژی را القا ‌‌می‌کنند. همین ویژگی‌ها به طور عمده قیمت ساعت ای وی ایت را نسبت به دیگر برندها متمایز می‌کند.
 • ساعت‌‌های مدرن و اسپرت: AVI-8 علاوه‌ بر ساعت‌‌های قدیمی‌ ساعت‌‌هایی مدرن و اسپرت نیز در دسته‌بندی ساعت‌‌هایش دارد که باعث شده خرید ساعت ای ویت برای تمام اقشار جامعه از علاقه‌مندان به ساعت‌های اسپرت گرفته تا کلاسیک مورد پسند واقع شود. افرادی که خوا‌هان ساعت‌‌های مدرن و پویا هستند، ‌‌می‌توانند از ساعت‌‌های با طرح‌‌های جسورانه و رنگارنگ این برند بهره ببرند.
 • جزئیات با تم هوانوردی: به‌جز تفاوت در سبک و استایل مدل‌‌های مختلف این ساعت، برخی از ساعت‌‌های ای وی ایت با طرح‌‌ نماد‌های هواپیمایی و ابزار‌های هوانوردی طراحی و ساخته ‌‌می‌شوند.
 • تنوع بند ساعت: یکی از جذابیت‌‌های ساعت‌‌های برند AVI-8 این است که کاربران ‌‌می‌توانند جنس بند ساعت را خودشان انتخاب کنند.
تصویر 3 دسته ساعت ای وی ایت
یکی از جذابیت‌‌های برند AVI-8 این است که کاربران ‌‌می‌توانند جنس بند ساعت را خودشان انتخاب کنند.

ویژگی‌‌ها و امکانات ساعت‌‌های AVI8

در ساخت مدل‌های مختلف ساعت ای وی ایت، از مواد و متریال‌‌های باکیفیتی مانند استیل ضدزنگ، کریستال‌‌های معدنی و یاقوت کبود ضدخش و بند‌های بادوام استفاده شده است. همین امر باعث افزایش طول عمر ساعت‌‌های این برند شده است. موتور‌های ساعت‌های برند AVI-8، کوارتز ژاپنی هستند و در برخی مدل‌‌ها اتوماتیکند و نیازی به باتری ندارند. برخی از ساعت‌‌های این برند کرنوگراف دارند. تاج‌‌های ساعت در برخی مدل‌‌ها به شکل پیچی هستند. این ویژگی باعث ‌‌می‌شود مقاومت این ساعت در برابر آب افزایش یابد.

قیمت ساعت ای ویت نسبت به کیفیت آن، نسبتا مقرون‌به‌صرفه است. نشان‌گر‌های نورانی و صفحات درخشان در تاریکی، مقاومت در برابر آب و بند‌هایی با جنس‌‌های متنوع از دیگر امکانات و ویژگی‌‌های ساعت‌‌های این برند است که باعث شده خرید ساعت ای وی ایت به خرید یک اکسسوری جذاب تبدیل شود. همچنین ساعت‌‌های برند ای وی ایت به دلیل ویژگی‌‌های خاص و متمایزشان خاصیت کلکسیونی ‌شدن دارند.

دلایل محبوبیت و شهرت ساعت ای وی ایت AVI8

محبوبیت ساعت‌‌های برند AVI-8 به عوامل مختلفی وابسته است. تفکر پشت برند و توجه ویژه و پایبندی به این تفکر، فرآیند برندینگ را برای این برند بسیار سرعت بخشیده است. این برند توانسته در مدت زمانی کوتاه از زمان تاسیسش جایگاه خوبی در دنیای ساعت‌دوستان پیدا کند. کسانی‌که به هوانوردی، پرواز و تاریخچه این صنعت علاقه‌مندند، از طرفداران این برند هستند. آن‌ها از پیگیری این برند در دنیای هوانوردی، همکاری با شرکت‌های فعال در این ز‌مینه، استفاده از جزئیات هواپیما‌ها در ساعت‌‌ها و تنوع مدل‌‌ها رضایت دارند. همچنین اظهارنظر‌های مثبت کلکسیونر‌ها و علاقه‌مندان به ساعت نیز در جلب توجه افراد مختلف موثر بوده است.

تصویر 4 دسته ساعت ای وی ایت
استفاده از جزئیات هواپیما‌ها در ساعت‌‌های AVI-8 و تنوع مدل‌‌ها آن باعث رضایت حداکثری این برند شده است.

راهنمای خرید ساعت ای وی ایت اصل

اولین مرحله برای خرید ساعت‌‌ ای وی ایت، انتخاب سبک موردنظر است. ساعت‌‌های به سبک خلبانی و کلاسیک، مدرن و اسپرت، طیف متنوع ساعت‌‌های این برند هستند. بعد از انتخاب سبک، زمان در نظر گرفتن ‌میزان بودجه است. قبل از خرید ساعت ای وی ایت بهتر است به این مورد توجه کنید. این برند بریتانیایی، ساعت‌‌هایی با امکانات، ویژگی‌‌ها، مدل‌‌ها و تم‌‌های مختلفی دارد. نوع موتور و ‌میزان مقاومت در برابر آب نیز به نوع استفاده شما وابسته است. برای خریدی مطمئن بهتر است به نمایندگی‌‌های این برند مراجعه شود. خرید ساعت ای وی ایت از فروشگاه معتبر، خواندن نظرات خریداران، بررسی نوع گارانتی و همچنین تست ساعت، ‌‌می‌تواند ادامه فرآیند یک خرید اصولی باشد.

راهنمای تنظیم ساعت ای وی ایت

با وجود تفاوت‌‌هایی که در انواع مدل‌‌های ساعت ای وی ایت وجود دارد، یک راهنمای کلی در مورد تنظیم ساعت‌‌های معمولی این برند وجود دارد. در ادامه مراحل آن به ترتیب بیان ‌‌می‌شود.

 • در اولین مرحله، تاج ساعت را بیرون کشیده یا در مورد تاج‌‌های پیچی چرخانده ‌‌می‌شود. تاج در موقعیت دوم برای تنظیم زمان قرار ‌‌می‌گیرد.
 • برای تنظیم زمان درست، تاج باید در جهت مناسب (جهت عقربه‌‌های ساعت) چرخانده شود.
 • تنظیم ساعت باید بر اساس زمان ۲۴ ساعته صورت بگیرد. در صورتی که ساعت AM یا PM دارد، باید به آن دقت کرد.
 • بعد از تنظیم زمان تاج را به آرا‌‌می‌ به داخل فشار دهید. برای تاج‌‌های پیچی باید پیچ ساعت به طور کامل بسته شود.
 • موقعیت اول برای تنظیم تاریخ است. چرخاندن تاج در جهت خلاف عقربه‌‌های ساعت تاریخ را جلو ‌‌می‌برد.
تصویر 5 دسته ساعت ای وی ایت
مدل‌‌های مختلف ساعت ای وی ایت امکانات خاصی دارند که تنها با کمک متخصص یا دفترچه راهنما می‌توان آن را تنظیم کرد.
 • برای استفاده از امکانات بیشتر ساعت مانند کرنوگراف، منطقه زمانی دوگانه و یا قاب چرخشی باید به دستورالعمل مشخص و مرتبط با هر ساعت که در دفترچه راهنمای ساعت آمده است، مراجعه کنید.

مدل‌‌های مختلف ساعت ای وی ایت که امکانات خاصی دارند، باید تنها با کمک متخصص یا دفترچه راهنمای ساعت تنظیم شوند.

راهنمای مراقبت ساعت ای وی ایت

مراقبت و نگهداری از ساعت‌‌ها به افزایش عمر آن‌ها و عملکرد مطلوب آن‌ها کمک بالایی ‌‌می‌کند. برای نگهداری از ساعت‌‌های ای وی ایت و همچنین ساعت‌‌های برند‌های دیگر چند دستورالعمل کلی و مشترک وجود دارد که به شکل موردی برایتان بازگو ‌‌می‌شود:

 • دمای شدید، سرما و گرما روی دقت و عمر ساعت موثرند.
 • مقاومت در برابر آب تنها نسبت به عمق معین شده امکان‌پذیر است.
 • پس از تماس با آب شور، باید ساعت با آب تازه شسته شود.
 • از قرار گرفتن ساعت در ‌میدان مغناطیسی اجتناب کنید.
 • قاب و بند ساعت باید مرتب تمیز شوند.
 • در فواصل زمانی معین ساعت را نزد یک تعمیرکار حرفه‌ای سرویس کنید. این زمان برای ساعت‌‌های خودکار 3 تا 5 سال است.
 • از قرار گرفتن ساعت در معرض ضربه‌‌های شدید اجتناب کنید.
 • ساعت ای وی ایت را در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
 • بند‌های چر‌‌می ‌در مواجهه با آب و رطوبت به مرور خراب ‌‌می‌شوند.
 • شستن بند‌های فلزی با صابون ملایم و آب باعث تمیزی و پاک‌شدن عرق از آن‌ها ‌‌می‌شود.
 • پس از تنظیم ساعت با تاج از قرار گرفتن آن در جای اصلی و محکم ‌بودن آن مطمئن شوید.
تصویر 6 دسته ساعت ای وی ایت
رعایت دستورالعمل‌‌های نگهداری از ساعت به کارکرد عالی و عمر طولانی‌تر ساعت کمک می‌کند.
 • برای آسیب‌ندیدن ساعت‌‌های با موتور کوارتز، بهتر است زمانی که باتری آن‌ها تمام شد، تعویض شوند تا از نشتی باتری جلوگیری شود.
 • اگر ساعت در زمان‌سنجی دچار مشکل شد، باید به یک متخصص تعمیر و نگهداری ساعت مراجعه شود.

دستورالعمل‌‌های نگهداری از ساعت کمک ‌‌می‌کنند تا ساعت شما کارکرد عالی و عمر طولانی‌تری داشته باشد.

روش‌‌های تشخیص ساعت AVI8 اصل از تقلبی

تشخیص ساعت‌‌های اصل و تقلبی این روز‌ها به کاری سخت تبدیل شده است؛ چرا که جعل‌کنندگان این کار را به شکل حرفه‌ای انجام ‌‌می‌دهند. در این میان گاهی ‌میان نمونه‌‌های اصلی و تقلبی موجود در بازار تفاوت‌‌هایی نیز وجود دارد که با تشخیص آن‌ها ‌‌می‌توان خریدی مطمئن انجام داد.

بسته‌بندی ساعت‌‌های اصلی AVI-8 باکیفیت است و با لوگو، نام تجاری و اطلاعات مدل آن محصول عرضه ‌‌می‌شود. این در حالی‌ست که بسته‌بندی‌‌های تقلبی با کیفیت پایین‌تر هستند. صحت شماره سریال محصول و نام تجاری برند را ‌‌می‌توان با اطلاعات درون سایت چک کرد. کیفیت ساخت قطعات در مدل‌‌های اصلی بالاتر و با جزئیات بیشتری همراه است. کارت گارانتی و دفترچه راهنمای محصول و ارائه خدمات جانبی در مدل‌‌های اصلی برای کاربران در نظر گرفته شده است. چک ‌کردن برچسب هولوگرام و مقایسه جزئیات آن با مدل‌‌های اصلی درون سایت و همچنین قیمت محصولات اصلی ‌‌می‌تواند شما را به نتیجه خوبی در مورد اصالت محصول برساند.

مهم‌ترین قدم برای جلوگیری از خرید ساعت ای وی ایت تقلبی، خرید آن از یک فروشگاه معتبر و نمایندگی آن است. خانه ساعت، برترین مرکز فروش ساعت در ایران است. این وبسایت نمایندگی رسمی‌ برند ای وی ایت در ایران است که نه تنها تضمین‌کننده قیمت ساعت ای وی ایت است، بلکه ساعت‌‌ها را با کمترین قیمت به مشتریان عرضه ‌‌می‌کند. خدمات جانبی مانند تعویض قطعات و فروش و پشتیبانی محصولات AVI-8 نیز در فروشگاه خانه ساعت ارائه ‌‌می‌شود.

تصویر 7 دسته ساعت ای وی ایت
کیفیت ساخت قطعات در مدل‌‌های اصلی ساعت AVI-8 بالاتر و با جزئیات بیشتری همراه است.

قیمت ساعت ای وی ایت

قیمت ساعت ای وی ایت بسته به مدل، ویژگی‌‌ها، متریال‌‌های به‌کار رفته در آن و… ‌‌می‌تواند متفاوت باشد. اما به طور کلی این برند به برندی مقرون‌به‌صرفه شناخته شده است. برخی از مدل‌‌های پایه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار شروع ‌‌می‌شود. ساعت‌‌های با مدل‌‌های خاص‌تر و پیچیده‌تر نیز قیمتی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار دارند. برخی از مدل‌‌های خاص و کلکسیونی ‌‌می‌توانند قیمت‌‌های بیشتری نیز داشته باشند. قیمت ساعت ای وی ایت در تمامی مدل‌ها در خانه ساعت، کمترین ‌میزان در ایران است، چرا که خانه ساعت نمایندگی محصولات ای وی ایت در ایران را دارد.

شرایط گارانتی ساعت ای وی ایت

شرایط گارانتی ساعت‌‌های AVI-8 به مدل و منطقه‌ای که در آن ساعت را تهیه ‌‌می‌کنید، بستگی دارد. اغلب مدل‌‌های ساعت‌‌های این برند، ۲ تا ۳ سال گارانتی دارد. گارانتی نیز تنها مشکلاتی که در استفاده معمولی رخ ‌‌می‌دهد را پوشش ‌‌می‌دهد و اتفاقاتی مانند تصادف، استفاده نادرست، ضربه‌‌ها و… را پوشش نمی‌دهد. حفظ‌ اطلاعات خرید ساعت ای وی ایت و گارانتی، تماس با پشتیبانی در مواردی که مشکل ایجاد ‌‌می‌شود و اطلاع از شرایط خاص گارانتی در هر منطقه، ‌‌می‌تواند راهنمای ما در استفاده از خدمات پس از فروش محصولات باشد.

نمایندگی‌‌های ساعت ای وی ایت در ایران

فروشگاه‌های حضوری و آنلاین معتبری در ایران وجود دارد که نمایندگی ساعت ای وی ایت را در اختیار دارند. یکی از این نمایندگی‌‌های معتبر، خانه ساعت است. خانه ساعت محصولات برند AVI-8 را با کمترین قیمت به مشتریان عرضه ‌‌می‌کند.

ساعت‌های برند ای وی ایت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه‌بر جامعه هدف اصلی آن که خلبانان و هوانوردان هستند، طیف وسیعی از جامعه‌ که به هوانوردی علاقه دارند را نیز پوشش می‌دهد. همین امر و همچنین به‌صرفه بودن قیمت ساعت ای وی ایت، طیف وسیعی از جامعه را با خود همراه کرده است و باعث محبوبیت این برند شده است.

روش تشخیص ساعت‌‌های ای وی ایت اصل از تقلبی چیست؟

بسته‌بندی ساعت‌‌های اصلی AVI-8 باکیفیت است و با آرم، نام تجاری و اطلاعات مدل آن محصول عرضه ‌‌می‌شود. این در حالی‌ست که بسته‌بندی‌‌های تقلبی، کیفیت پایین‌تری دارند. صحت شماره سریال محصول و نام تجاری برند را ‌‌می‌توان با اطلاعات درون سایت چک کرد. کیفیت ساخت قطعات در مدل‌‌های اصلی بالاتر و با جزئیات بیشتری همراه است. کارت گارانتی و دفترچه راهنمای محصول و ارائه خدمات جانبی در مدل‌‌های اصلی برای کاربران در نظر گرفته شده است. چک‌کردن برچسب هولوگرام و مقایسه جزئیات آن با مدل‌‌های اصلی درون سایت و همچنین قیمت محصولات اصلی ‌‌می‌تواند شما را به نتیجه خوبی در مورد خرید ساعت ای وی ایت برساند.

دلایل محبوبیت و شهرت ساعت‌‌های برند AVI-8 چیست؟

محبوبیت ساعت‌‌های این برند، به عوامل مختلفی چون قیمت ساعت ای وی ایت و… وابسته است. تفکر پشت برند و توجه ویژه و پایبندی به این تفکر، فرآیند برندینگ را برای این برند بسیار سرعت بخشیده است. این برند توانسته در مدت زمانی کوتاه از زمان تاسیس جایگاه خوبی در دنیای ساعت‌دوستان پیدا کند. کسانی‌که به هوانوردی، پرواز و تاریخچه این صنعت علاقه‌مندند، از طرفداران این برند هستند. آن‌ها از پیگیری این برند در دنیای هوانوردی، همکاری با شرکت‌های فعال در این ز‌مینه، استفاده از جزئیات هواپیما‌ها در ساعت‌‌ها و تنوع مدل‌‌ها رضایت دارند. همچنین اظهارنظر‌های مثبت کلکسیونر‌ها و علاقه‌مندان به ساعت نیز در جلب توجه افراد مختلف موثر بوده است.